Na kole

Na kole karpatskou krajinou

Relativně dlouhý okruh vás provede krásami Bojkovska i bělokarpatskou přírodou. Začít můžete v Bojkovicích a vydat se Naučnou stezkou Bojkovická podél Bzovského potoka  do Krhova a dále na Žítkovou. Ze Žítkové pak sjedeme ke Starému Hrozenkovu a odtud pokračujeme kolem vrchu Lopeník do Bystřice pod Lopeníkem, odkud už se budeme vracet zpět do Bojkovic

 • Délka trasy: 42 km
 • Náročnost: vyšší obtížnost
 • Start/Cíl: Bojkovice
 • Převýšení: 1422 m 
 • Občerstvení na trase: Ano
 • Převýšení: 204 m

Bojkovská magistrála

Trasa, která se na Bojkovsku nazývá magistrálou, vede ze Šumic do Bojkovic a odtud do Pitína. Místy po cyklostezce, místy po silnici, je tu hezké svezení pro nenáročné cyklisty. Trasa je dlouhá 11 kilometrů a po cestě se můžete pohodlně občerstvit v obcích, kterými budete projíždět. Těmi jsou Šumice, kde trasa začíná, Nezdenice, Záhorovice, Bojkovice a Pitín. Po cestě můžete potkat Nezdenický zámek, zámek Nový Světlov nebo odbočit k muzeu Bojkovska v Bojkovicích.

 • Délka trasy: 11 km
 • Náročnost: lehká
 • Start/Cíl: Šumice/ Bojkovice
 • Občerstvení na trase: Ano
 • Převýšení: 208 m

Z Mikulčina vrchu na Lopeník

Trasa vedoucí krásnou přírodou Bílých Karpat začíná na Mikulčině vrchu u penzionu Patrik. Tady je možné zaparkovat vůz a dát si před výletem malé občerstvení. Z Mikulčina vrchu, který leží 799 metrů nad mořem, vyrazíme po žluté turistické značce směrem na Lopenické sedlo, kde značku vyměníme za zelenou. Ta nás povede stoupáním až na vrch Kobylec a odtud až pod Malý Lopeník, který je posledním bodem cesty před cílem – vrcholem Lopeníku s rozhlednou. Ta tu stojí od roku 2005, a když vyšplháte všechny schody, můžete se porozhlédnout po krajině Bílých Karpat, Hostýnských a Vizovických vrchů a Beskyd na České straně, Malé Fatry a Malých Karpat na straně Slovenské. Až se pokocháte, můžete se vydat zpět stejnou cestou nebo pod Malým Lopeníkem odbočit k obci Grúň.

 • Délka trasy: 8, 9 km
 • Náročnost: i pro rodiny s dětmi
 • Start/Cíl: Mikulčin Vrch /Lopeník
 • Občerstvení na trase: Ano
 • Převýšení: 296 m

Cyklotrasa Přírodou Bílých Karpat

Tato středně obtížná trasa vede od jihu po severní výběžek Bílých Karpat a umožní vám poznat členitou karpatskou krajinu s listnatými lesy a háji, pastvinami, květnaté orchideové louky, typické kopaničářské obce, sady s původními starými odrůdami ovoce, vzácné a chráněné druhy živočichů a rostlin. Trasa začíná ve Strážnici a pokračuje do Valašských Klobouk. Vedení trasy:

Strážnice – Radějov – Kněždub - Čertoryje, Národní přírodní rezervace, Kněždub - Hrubá Vrbka - Velká nad Veličkou - Zahrady pod Hájem – Jazevčí – Búrová – Porážky - Velká Javořina – Strání - Nová hora – Lopeník - Starý Hrozenkov – Žítková – Bojkovice – Luhačovice  - Valašské Klobouky.

 • Náročnost: středně těžká
 • Start/Cíl: Strážnice/Valašské Klobouky
 • Občerstvení na trase: Ano

 

Cyklotrasa Bílé-Biele Karpaty

Celková délka tras: 103 km

Varianta A: Státní hranice - Kuželov - Hrubá Vrbka - Velká nad Veličkou - Javorník - Suchovské mlýny - Vápenky - Strání - Březová - Lopeník - Mikulčin Vrch - Vyškovec - Starý Hrozenkov - Žítková - Pitín - Rokytnice - Štítná nad Vláří - Brumov-Bylnice - Návojná - Nedašov - Nedašova Lhota - státní hranice

Varianta B: Státní hranice - Megovka - Nová Lhota - Suchovské mlýny - Vápenky - Strání - Březová - Lopeník - Mikulčin Vrch - Vyškovec - Starý Hrozenkov - Žítková - Pitín - Rokytnice - Štítná nad Vláří - Brumov-Bylnice - Návojná - Nedašov - Nedašova Lhota - státní hranice

Obtížnost: Horská trasa, 90% po asfaltových komunikacích, zbytek po zpevněných. Vhodná pro crossové kolo nebo MTB (hladké pláště).

Popis trasy: Od státní hranice neznačený úsek po silnici III. Třídy. Po 2,5 km nájezd na značenou trasu č. 5047. V Hrubé Vrbce nájezd na dálkovou cyklotrasu č. 46 a po ní až do Pitína. Odsud až na hranici (Zápechová) po trase č. 49. Veškeré cyklotrasy na úrovni dopravního značení.

Služby: Omezené možnosti stravování jen ve větších obcích (Velká nad Veličkou, Strání, Starý Hrozenkov, Štítná nad Vláří a Brumov-Bylnice) nebo turistických oblastech (Mikulčin vrch).

Mapy:

Cykloturistická mapa č. 169, SLOVÁCKO - HODONÍNSKO, 1:75 000, SHOCart
Cykloturistická mapa č. 170, SLOVÁCKO - BÍLÉ KARPATY, 1:75 000, SHOCart
Cykloturistická mapa č. 26, CHŘIBY, BÍLÉ KARPATY A VIZOVICKÉ VRCHY, 1:100 000, KČT

Cyklotrasa přes Bánov

0,0 km - Uherský Brod - Muzeum J. A. Komenského, tzv. Starý zámek, z poč· átku 18. století postavený italským architektem Domenikem Martinellim. Velmi hodnotný je barokní sloupový sál, tzv. Baraník. Zbytky městského opevnění ze 13.-15. století (jižní a severní č· ást města) s dochovanými baštami Vítkovskou a Bílou. Panský dům - význač· ná renesanč· ní a barokní stavba s arkádovým dvorem a kamennými portály z konce 17. století. Galerie. Otevřeno: denně mimo Po 9.00-12.00, 13.00-17.00. Kostel Mistra Jana Husa - jedna z nejstarších staveb ve městě a nejstarší kostel v kraji. Stavba je připomínaná již v r. 1278, gotický presbytář je z r. 1494. Na královském oblouku jsou zbytky nástěnných maleb ze 14. a 15. století. Věž postavil v r. 1589 Mikuláš Lorek. Kostel byl přestavěn v r. 1667 v barokním slohu.

6 km - Šumice - Kostel Narození Panny Marie, kříž u kostela u r. 1863.

8,5 km - Nezdenice - Římskokatolický farní kostel sv. Petra a Pavla přestavěný v r. 1846 - stavba na gotickém základě z konce 14. století. Presbytář je gotický. Minerální pramen, koupání.

11 km - Nezdenice - Římskokatolický farní kostel sv. Petra a Pavla přestavěný v r. 1846 - stavba na gotickém základě z konce 14. století. Presbytář je gotický. Minerální pramen, koupání.

15 km - Bojkovice - Zámek Nový Světlov, původně pozdně gotický hrad, jehož dnešní úprava byla provedena v 1. polovině 19. století vídeňským architektem E. Kuschem. Prostory na zámku Světlov a okolní lokality byly nákladně rekonstruovány a upraveny především pro potřeby rekreace. Je zde umístěna expozice Městského muzea v Bojkovicích. U zámku je park. Římskokatolický farní kostel sv. Vavřince se třemi hřbitovními kaplemi a náhrobky - raně barokní stavba ze 17. století podle návrhu Jana Křtitele Erny. V interiéru barokní obrazy Jana Kryštofa Handkeho a Josefa Fr. Pilze. Eurocamp, 2 koupaliště.

20 km - Komňa - V obci je Muzeum J. A. Komenského a jeho pomník od J. Pelikána z r. 1950. Je jedním z domnělých rodišť tohoto myslitele. Možnost exkurze ve sklářské huti Hana Glass Studio, s možností nákupu sklářských výrobků.

22,5 km - Motorest Nový dvůr - Lom Rasová (přírodní památka, 4,4 ha) - opuštěný pískovcový lom, zč· ásti zatopený vodou, s výskytem ohrožených druhů rostlin a živoč· ichů

28,5 km - Lopeník - Dům č· .p. 141 - ukázka kopanič· ářské usedlosti, památník obětem II. světové války, zvonice. Nauč· ná stezka.

32 km - Březová - Cestiska (přírodní památka, 3 ha) - Bývalé pastviny na skeletovitém podkladu s rozptýleným porostem jalovce obecného a borovice lesní, s výskytem ohrožených druhů rostlin (kozinec dánský, ostřice ptač· í nožka, vstavač· kukač· ka aj.) a živoč· ichů (modrásek hořcový, vzácné druhy píďalky, bramborníč· ek hnědý)

43,5 km - Suchá Loz - V místě pramení lithiová kyselka zvaná Loza (lidově Slatina), která je uváděna už v r. 1580 jako léč· ivá voda. Do II. světové války byl pramen komerč· ně využíván. Ordějov - asi 1 km východním směrem od obce se nalézá vodní nádrž, která slouží rekreač· ním úč· elům, vhodná i k rybolovu.

46 km - Bánov - Římskokatolický farní kostel sv. Martina - barokní stavba ze 17. století, vznikla přestavbou středověkého kostela stavitelem Antonínem Rigou podle projektu Marinelliho. Památky lidového stavitelství.

52 km - Nezdenice - Římskokatolický farní kostel sv. Petra a Pavla přestavěný v r. 1846 - stavba na gotickém základě z konce 14. století. Presbytář je gotický. Minerální pramen, koupání.

54,5 km - Šumice - Kostel Narození Panny Marie, kříž u kostela u r. 1863.

Bojkovské cyklotrasy

Trasa č.46
Kamenná bouda - Horní kopec - Strání - Březová - Lopeník - Troják - Mikulčin vrch - Vyškovec (památník americkým letcům) - Starý Hrozenkov (Rovné) - Žítková (Boky) - Žítková - Ochoz - Hradisko - Pitín - Hrádek - Slavičín (51 km, součást Beskydsko-Karpatské magistrály)

Trasa č.49
Pitín - Hostětín - Rokytnice (7 km)

Trasa č. 5049
Mistřice - Hradčovice - Drslavice - Uherský Brod - Újezdec u Luhačovic - Šumice - Nezdenice - Záhorovice - Nový Světlov - Bojkovice (?)

Trasa č. 5051
Strání - Květná - Grúň - Kamenná bouda (12 km)

Trasa č. 5052
Hradčovice - Veletiny - Vlčnov - Dolní Němčí - Slavkov - Horní Němčí - Horní kopec - Kamenná bouda - Velká Javořina, státní hranice - Velká Javořina, vrchol (?)

Trasa č. 5053
hraniční přechod - Březová - Čupák - Suchá Loz - Bánov - Nezdenice (23 km)

Trasa č. 5056
Mechnáč, Troják - Nový Dvůr, Rasová - Komňa - Nový Světlov - Bojkovice - Rudimov (17 km)