13. výzva PRV

Aktualizace - dne 27. 9. 2023 došlo k opravě v textu výzvy č. 13 

MAS Bojkovska, z. s. vyhlašuje dne 18.09.2023 výzvu č. 13 v rámci programu Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 v rámci operace 19.2.1. v souladu se Strategií CLLD pro území MAS Bojkovska, z. s. pro období 2014 – 2020 schválenou Ministerstvem místního rozvoje ČR a ŘO Programu rozvoje venkova. 

Výzva obsahuje:

Fiche 6: Kulturní a spolková činnost 

Alokace  892 076 Kč

Termín příjmu od 18.09.2023

Termín příjmu do 30.10.2023

Termín registrace na SZIF: 24.11.2023

Konzultace v kanceláři MAS.

Seminář pro příjemce proběhne 3.10.2023 od 13:30 v zasedací místnosti MěÚ Bojkovice. Pozvánka na seminář  ZDE.

 

 

Ostatní dokumenty

POZN.: POKUD VÁM DOKUMENT NELZE OTEVŘÍT TAK JEJ NEJPRVE  ULOŽTE DO POČÍTAČE A PO TÉ OTEVŘETE