Novinky

23.11.2017
Místní akční skupina Bojkovska, z.s. začátkem roku 2018 připravuje vyhlášení 2. výzvy z Programu rozvoje venkova. V rámci této výzvy budou vyhlášeny celkem 2 Fiche (opatření). Do regionu MAS Bojkovska tak bude možné v... více
31.10.2017
Dne 30. 10. 2017 se uskutečnil Seminář pro příjemce ve výzvě č. 1 PRV. Akce se konala v prostorech Městského úřadu v Bojkovicích. více
19.10.2017
MAS Bojskovska, z.s. zve příjemce 1.výzvy PRV na seminář. více
12.10.2017
Místní akční skupina MAS Bojkovska, z.s. plánuje v listopadu 2017 vyhlásit výzvu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu se zaměřením na posílení dostupnosti a kvality vzdělávání. více
07.09.2017
Dne 07.09.2017 uveřejňuje MAS Bojkovska, z.s. seznam vybraných a nevybraných Žádostí o dotaci pro 1.výzvu PRV. více
23.08.2017
MAS Bojkovska, z.s. zveřejňuje harmonogram výzev pro rok 2017 a polovinu roku 2018. více
18.08.2017
Dne 18.8.2017 ve 12:00 hod byl v rámci Výzvy č. 1 PRV ukončen příjem žádostí o dotaci. K tomuto datu bylo zaregistrováno celkem 16 žádostí, z toho 14 žádostí bylo podáno v rámci fiche 2 a 2 žádostí v rámci fiche 4. Žá... více
07.08.2017
Nyní informace a události MAS Bojkovska sdílíme také na FB stránkách. více
03.08.2017
Dne 21.7.2017 a 2.8.2017 proběhly semináře k 1.výzvě PRV MAS Bojkovska, z.s. Účastníci byli obeznámeni o základních informacích MAS Bojkovska a SCLLD MAS Bojkovska 2014-2020. Účelem těchto seminářů bylo seznámit poten... více
19.07.2017
MAS Bojkovska, z.s. dne 19. 7. 2017 vyhlašuje první výzvu v rámci programu Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 v rámci operace 19.2.1. v souladu se Strategií CLLD pro území MAS Bojkovska, z. s. pro období 201... více
17.07.2017
MAS Bojkovska, z. s. bude 19. 7. 2017 vyhlašovat první výzvu pro oblast PRV. více
27.06.2017
S radostí všem oznamujeme, že nám byla schválena strategie rozvoje území MAS Bojkovska, z.s. více
26.04.2017
HLEDÁME POSILU TÝMU - PROJEKTOVÝ MANAŽER více
31.03.2016
Dne 23. 3. 2016 Valná hromada MAS Bojkovska, z.s. schválila Strategii komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Bojkovska, z. s. pro období 2014-2020. Dne 29. 3. 2016 byla podána žádost o podporu strategií Komuni... více